Метою учнівського самоврядування в школі є організація життя  колективу школярів.

 Учнівське самоврядування нашої школи має за мету розширення діапазону діяльності дорослих і дітей - членів єдиного колективу, можливостей їх співдружності, творчого пошуку, ініціативи.

Діяльність учкому носить гуманний характер і спрямована на формування у дітей національної свідомості, духовності, патріотизму, основ моральності, фізичної досконалості, працелюбності.

Головою учкому Синьковицької ЗОШ І-ІІ ступенів є учениця 8 класу Шевчук Наталія.

Обов'язки:

-голова організовує роботу учнівського самоврядування школи;

-координує роботу голів комісій;

 

-проводить засідання учнівського самоврядування разом із педагогом-організатором.

Заступник голови учкому школи - учениця 8 класу Задорожна Андріана

Секретар учкому школи - учениця 7 класу Яцків Вікторія

Секретар учнівського самоврядування організовує контроль за виконанням рішень, веде протоколи засідань і виступає з повідомленням про виконанням рішень.

 

 

Функціями учкому є:

- організаторська - самостійно керує своєю суспільно-корисною діяльністю;

- виховна - стає носієм моральних переконань;

- стимулююча - сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів, регулює поведінку своїх членів, їх відносин.